Projektowanie deszczowni, budowli wodno-melioracyjnych, operat├│w wodno prawnych na pob├│r w├│d i odprowadzenie ściek├│w oraz w├│d opadowych, stacji wodociągowych

START

USŁUGI

STACJE ORAZ SIECI WODOCIĄGOWE


SYSTEMY UTRZYMANIA STA┼üEGO CIŚNIENIA/POZIOMU/PRZEP┼üYWU WODY Z WYKORZYSTANIEM PRZEMIENNIK├ôW CZ─śSTOTLIWOŚCI SSD

  Przygotowanie wody zar├│wno do cel├│w spo┼╝ywczych jak i przemys┼éowych wymaga coraz to nowszych i bardziej zaawansowanych technologii. Wią┼╝e si─Ö to nie tylko z uzyskiwaniem wymaganych optymalnych parametr├│w wody, ale obni┼╝eniem do minimum koszt├│w wydobycia, filtracji i przemys┼éu. Aby sprosta─ç tym wszystkim wymaganiom niezb─Ödnym sta┼éo si─Ö zastosowanie urządze┼ä bezobs┼éugowych sterowanych przez uk┼éady mikroprocesorowe.

WYDOBYCIE WODY
  W Polsce najwi─Öcej wody do cel├│w spo┼╝ywczych i bytowych wydobywane jest z uj─Ö─ç g┼é─Öbinowych. Do wydobycia wody z uj─Ö─ç podziemnych u┼╝ywa si─Ö tzw. pomp g┼é─Öbinowych, o bardzo z┼éo┼╝onej konstrukcji.
  Do niedawna regulacja wydajności tych pomp odbywa┼éa si─Ö jedynie poprzez d┼éawienie. Obecnie dzi─Öki nowym rozwiązaniom konstrukcyjnym i zastosowaniu przemiennik├│w cz─Östotliwości sta┼éo si─Ö mo┼╝liwe regulowanie przep┼éywu poprzez p┼éynną zmian─Ö pr─Ödkości obrotowych wirnik├│w pomp. Pozosta┼éy oczywiście wymagania dotyczące zakresu regulacji i minimalnych obrot├│w pompy.
  Pompy te najcz─Öściej pracują pionowo (zdarza si─Ö, ┼╝e u┼╝ywa si─Ö ich do pracy poziomej jako pompy nawierzchniowe, gdy┼╝ dzi─Öki swej wielostopniowej konstrukcji umo┼╝liwiają dostarczanie wody o wysokim ciśnieniu). Wym├│g minimalnych obrot├│w (oko┼éo 70 % obrot├│w znamionowych) jest warunkiem dla powstania tzw. poduszki wodnej, kt├│ra zapewni w┼éasciwe smarowanie i ch┼éodzenie uk┼éadu ┼éo┼╝yskowego pomp. Charakterystyka wydajności i podnoszenia w funkcji obrot├│w wirnika pomp g┼éebinowych jest dosy─ç stroma, co ogranicza zakres skutecznej regulacji wydajnosci pompy (70 - 100 % obrot├│w znamionowych).
  Obni┼╝enie obrot├│w pompy wią┼╝e si─Ö r├│wnie┼╝ z obni┼╝eniem jej sprawności, dlatego te┼╝ stosowanie przemiennik├│w cz─Östotliwości zalecane jest tam gdzie wyst─Öpuje zmienne zapotrzebowanie wody, np. pompa t┼éoczy przez przep┼éywowe uk┼éady filtracyjne wod─Ö do sieci odbiorczej. W innych przypadkach, gdzie przep┼éyw jest sta┼éy a pompa pracuje z optymalną sprawnością (np. przy pompowaniu wody do zbiornik├│w pośrednich) zalecane jest zastosowanie uk┼éad├│w tzw. mi─Ökkiego startu i zatrzymania, zwanych Soft-Startami.

FILTRACJA
  Stosowane do dzisiaj sposoby filtrowania na bazie ┼╝wirk├│w nie są w stanie sprosta─ç coraz to wy┼╝szym wymaganiom dotyczącym jakości i sk┼éadu fizykochemicznego wody, dlatego te┼╝ bardzo szybko ich miejsce zastepują przep┼éywowe filtry pojemnościowe na bazie modyfikowanych z┼é├│┼╝ katalitycznych, jonitowych oraz mikrofiltr├│w. Zapewniają one utrzymanie sta┼éych wymaganych parametr├│w fizykochemicznych wody nawet przy du┼╝ych przep┼éywach.
  Utrzymanie w┼éaściwych parametr├│w pracy filtr├│w wymaga ciąg┼éego nadzoru pr─Ödkości przep┼éywu wody przez medium filtrujące oraz ciśnienia pracy. Oprogramowanie wbudowane w przemienniki cz─Östotliwości 690P w po┼éączeniu z zewn─Ötrznymi przetwornikami (przep┼éywu, ciśnienia, poziomu) gwarantuje bardzo precyzyjne utrzymanie zadanych parametr├│w. Dotyczy to zar├│wno zastosowanej technologii jak i ko┼äcowego produktu w postaci wody lub innych p┼éyn├│w, kt├│re na jej bazie powstają.
  Praca zawor├│w wielodro┼╝nych (niezb─Ödnych do procesu filtracji i p┼éukania filtr├│w w trybie automatycznym) jest w pe┼éni sterowana i nadzorowana przez wyspecjalizowane sterowniki, kt├│re zapewniają bezobs┼éugową i niezawodną prac─Ö.

PRZESYŁ
  Do przesy┼éu wody w sieciach wodociągowych u┼╝ywane są najcz─Öściej pompy wirowe odśrodkowe (ze wzgl─Ödu na charakter pracy zwane pompami poziomymi) oraz pompy pionowe.
  Pompy te posiadają dosy─ç p┼éaską charakterystyk─Ö zale┼╝ności obrot├│w pompy od jej wydatku i parametr├│w podnoszenia, oraz znacznie mniejszy ni┼╝ w przypadku pomp g┼é─Öbinowych spadek sprawności uk┼éadu pompowego przy obni┼╝eniu obrot├│w wirnika pompy. Minimalne obroty pompy ustala si─Ö na poziomie dolnej granicy regulacji (nie ma takich ogranicze┼ä jak w przypadku pomp g┼é─Öbinowych), to znaczy progu pompowania dla za┼éo┼╝onego ciśnienia. Zakres regulacji pompy jest bardzo du┼╝y i wynosi od ok. 52 - 100 % obrot├│w znamionowych wirnika pompy.
  Dlatego te┼╝ zastosowanie przemiennik├│w cz─Östotliwości sta┼éo si─Ö praktycznie standardem w uk┼éadach wymagąjacych ciąg┼éej nadą┼╝nej regulacji ciśnienia, przep┼éywu lub poziomu wody.
  W zale┼╝ności od potrzeb sieci, ukszta┼étowania terenu, na kt├│rym sie─ç jest po┼éo┼╝ona i stopnia jej rozbudowania stosuje sie dwa typy uk┼éad├│w:

 • stabilizacja ciśnienia niezale┼╝nie od rozbior├│w,
 • stabilizacja ciśnienia z korektą od wartości chwilowej przep┼éywu (uk┼éad ten jest stosowany w sieciach rozleg┼éych, gdzie wystepują naturalne wzrosty lub spadki ciśnienia spowodowane r├│┼╝nicą wzniesie┼ä, oraz uk┼éady gdzie wystepują znaczące wahania ciśnienia spowodowane zmiennym przep┼éywem).

ZASADA DZIAŁANIA
  Uk┼éad automatycznego sterowania zespo┼éem pomp zapewnia bezobs┼éugową stabilizacj─Ö ciśnienia w rurociągu t┼éocznym. W okresie braku rozbioru wody regulator wy┼éącza pompy pozostając w stanie czuwania, tzn. gdy wystąpi rozbi├│r wody uk┼éad automatycznie rozpocznie prac─Ö. Je┼╝eli rozbiory wody są wi─Öksze ni┼╝ wydajnoś─ç jednej pompy, regulator za┼éącza do pomocy kolejną pomp─Ö uzupe┼éniającą. W przypadku braku rozbior├│w wody uk┼éad przechodzi w stan czuwania. W trakcie przejścia uk┼éad automatycznie podnosi ciśnienie zadane + 0.05 MPa i wy┼éącza si─Ö. Start uk┼éadu nastąpi automatycznie w przypadku wystąpienia rozbior├│w wody, bądź spadku ciśnienia - 0.05 MPa od wartości zadanej.

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA PRZEMIENNIK├ôW CZ─śSTOTLIWOŚCI

 • Zmniejszone zu┼╝ycie energii elektrycznej 20 - 60 %.
 • Stabilizacja ciśnienia z dok┼éadnością do 0.001 MPa.
 • Utrzymanie poziomu w zbiorniku z dok┼éadnością do 0.01 m H2O.
 • Utrzymanie przep┼éywu z dok┼éadnością 0.001 m3/h.
 • 3 - 4 krotne wyd┼éu┼╝enie nominalnego czasu bezawaryjnej pracy pomp.
 • 2 - 3 krotne wyd┼éu┼╝enie okresu pracy armatury towarzyszącej.
 • R├│wnomierne zu┼╝ycie wszystkich pomp.
 • Dwa tryby pracy, automatyczny i r─Öczny.
 • ┼üagodna i r├│wnomierna praca uj─Ö─ç g┼é─Öbinowych.
 • Wyd┼éu┼╝enie okresu eksploatacji z┼é├│┼╝ g┼é─Öbinowych.
 • W przypadku mikrofiltracji i filtracji na z┼éo┼╝ach przep┼éywowych (┼╝wirki i z┼éo┼╝a katalityczne) przed┼éu┼╝enie 2 - 3 krotne okresu eksploatacji z┼é├│┼╝.
 • Mo┼╝liwoś─ç predykcji remont├│w pomp i armatury.
 • Kontrola stanu eksploatacyjnego z┼é├│┼╝ filtrujących.
 • Monitoring otwarcia drzwi wejściowych do obiektu oraz w┼éaz├│w studni g┼é─Öbinowych.
 • Kilkukrotnie ni┼╝szy nak┼éad inwestycyjny w por├│wnaniu do metody tradycyjnej ze zbiornikami hydroforowymi.
 • Zmniejsza ha┼éas o oko┼éo 50 %, dzi─Öki czemu mo┼╝na je instalowa─ç w budynkach mieszkalnych.
 • Mo┼╝liwoś─ç zdalnego nadzorowania pracy uk┼éadu.
 • Wykorzystanie wewn─Ötrznego uk┼éadu sterowania falownika.
 • Elastyczny program w przypadku zmiany lub rozbudowy uk┼éadu sterowania.
 • Wszystkie parametry wyświetlane w j─Özyku polskim na panelu operatorskim sterownika.
 • Komunikacja zewn─Ötrzna przy u┼╝yciu: RS485, PROFIBUS, MODBUS, Modemu GSM-SMS.
 • Uk┼éad zabezpiecza silniki elektryczne pomp przed przepi─Öciami, zanikami i spadkami napi─Öcia w sieci zasilającej.
 • Okres amortyzacji inwestycji 12 - 18 miesi─Öcy.
Projektowanie deszczowni, zbiornik wodny, stacji wodociągowych