Projektowanie deszczowni, budowli wodno-melioracyjnych, operatów wodno prawnych na pobór wód i odprowadzenie ścieków oraz wód opadowych, stacji wodociągowych

START

USŁUGI

KONTAKT

Nazwa:
Krzysztof Ozga Projektowanie

Siedziba:
ul. Budowlanych 10/9
66-400 Gorzów Wlkp.

Kontakt:
Tel. stacjonarny: 95 720 75 48
Tel. komórkowy: 0 795 584 861, 0 793 765 813
Email: biuro@akwamel.pl

Informacje:
NIP 599-199-77-86
REGON 210023056
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej Nr 48146

Projektowanie deszczowni, zbiornik wodny, stacji wodociągowych