Projektowanie deszczowni, budowli wodno-melioracyjnych, operat贸w wodno prawnych na pob贸r w贸d i odprowadzenie ściek贸w oraz w贸d opadowych, stacji wodociągowych

START

US艁UGI

KADRA

mgr in偶. Krzysztof Ozga
Tel: +48 793 765 813, +48 795 584 861
Email: biuro@akwamel.pl, k.ozga@akwamel.pl

 • projekty stacji uzdatniania wody

 • projekty sieci wodociągowych

 • projekty sieci kanalizacyjnych

 • projekty budowli wodno-melioracyjnych w tym:

-zbiorniki retencyjne,

-stawy rybne,

-budowle pi臋trzące,

-systemy nawodnie艅 ciśnieniowych (deszczownie),

-uj臋cia w贸d powierzchniowych i podziemnych.

 • operaty wodno prawne na wykonanie urządze艅 wodnych

 • operaty wodno prawne na pob贸r w贸d i odprowadzenie ściek贸w


mgr in偶. Magdalena Micha艂owska
Tel: +48 796 335 031
Email: m.michalowska@akwamel.pl

 • operaty wodno prawne na wykonanie urządze艅 wodnych

 • operaty wodno prawne na pob贸r w贸d i odprowadzenie ściek贸w


mgr in偶. Dawid Micha艂owski
Tel: +48 602 344 044
Email: d.michalowski@akwamel.pl

 • projekty budowli wodno-melioracyjnych w tym:

-zbiorniki retencyjne,

-budowle pi臋trzące,

-stawy rybne.

 • operaty wodno prawne na wykonanie urządze艅 wodnych

 • operaty wodno prawne na odprowadzenie ściek贸w


in偶. Anna Ozga
Tel: +48 698 817 044
Email: a.ozga@akwamel.pl

 • projekty drogowe

 • projekty organizacji ruchu


Projektowanie deszczowni, zbiornik wodny, stacji wodociągowych