Projektowanie deszczowni, budowli wodno-melioracyjnych, operat贸w wodno prawnych na pob贸r w贸d i odprowadzenie ściek贸w oraz w贸d opadowych, stacji wodociągowych

START

US艁UGI

Katalog SEOCentrum.net

START

Firma Krzysztof Ozga Projektowanie powsta艂a w 1991 r.

  Firma od samego początku zajmowa艂a si臋 projektowaniem stacji uzdatniania wody, doborem urządze艅 technologicznych oraz nadzorem nad realizacją projekt贸w.
  W początkowym okresie dzia艂alności specjalizowa艂a si臋 projektowaniu wiejskich stacji oraz sieci wodociągowych.
  Doświadczenie oraz kompleksowa obs艂uga klienta przyczyni艂y si臋 do dynamicznego rozwoju firmy a w rezultacie do rozszerzenia zakresu oferowanych us艂ug.

Kadra reprezentująca r贸偶ne specjalności in偶ynierskie pozwala na powi臋kszenie oferty o projekty:

 • zautomatyzowanych stacji uzdatniania wody

 • sieci wodociągowych

 • sieci kanalizacyjnych sanitarnych i kanalizacji w贸d opadowych

 • pompowni strefowych

 • przy艂ączy wodociągowych i kanalizacyjnych

 • budowli wodno-melioracyjnych

  w tym:

-zbiorniki retencyjne,

-stawy rybne,

-budowle pi臋trzące,

-systemy nawodnie艅 ciśnieniowych (deszczownie),

-uj臋cia w贸d powierzchniowych i podziemnych.

 • operaty wodno prawne na wykonanie urządze艅 wodnych

 • operaty wodno prawne na pob贸r w贸d i odprowadzenie ściek贸w oraz w贸d opadowych

 • projekty drogowe

 • projekty organizacji ruchu

Firma wykonuje r贸wnie偶 ekspertyzy i opinie techniczne w zakresie obs艂ugiwanych bran偶.

Wszystkie projekty wykonywane są w oparciu o indywidualne potrzeby osoby zlecającej (klienta).

Ju偶 dziś koniecznie zapoznaj si臋 ze szczego艂ową ofertą us艂ug.

Projektowanie deszczowni, zbiornik wodny, stacji wodociągowych