Projektowanie deszczowni, budowli wodno-melioracyjnych, operatów wodno prawnych na pobór wód i odprowadzenie ścieków oraz wód opadowych, stacji wodociągowych

START

USŁUGI

Katalog SEOCentrum.net

START

Firma Krzysztof Ozga Projektowanie powstała w 1991 r.

  Firma od samego początku zajmowała się projektowaniem stacji uzdatniania wody, doborem urządzeń technologicznych oraz nadzorem nad realizacją projektów.
  W początkowym okresie działalności specjalizowała się projektowaniu wiejskich stacji oraz sieci wodociągowych.
  Doświadczenie oraz kompleksowa obsługa klienta przyczyniły się do dynamicznego rozwoju firmy a w rezultacie do rozszerzenia zakresu oferowanych usług.

Kadra reprezentująca różne specjalności inżynierskie pozwala na powiększenie oferty o projekty:

 • zautomatyzowanych stacji uzdatniania wody

 • sieci wodociągowych

 • sieci kanalizacyjnych sanitarnych i kanalizacji wód opadowych

 • pompowni strefowych

 • przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

 • budowli wodno-melioracyjnych

  w tym:

-zbiorniki retencyjne,

-stawy rybne,

-budowle piętrzące,

-systemy nawodnień ciśnieniowych (deszczownie),

-ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych.

 • operaty wodno prawne na wykonanie urządzeń wodnych

 • operaty wodno prawne na pobór wód i odprowadzenie ścieków oraz wód opadowych

 • projekty drogowe

 • projekty organizacji ruchu

Firma wykonuje również ekspertyzy i opinie techniczne w zakresie obsługiwanych branż.

Wszystkie projekty wykonywane są w oparciu o indywidualne potrzeby osoby zlecającej (klienta).

Już dziś koniecznie zapoznaj się ze szczegołową ofertą usług.

Projektowanie deszczowni, zbiornik wodny, stacji wodociągowych